Kontakt

ATM STUDIO Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 384
03-994 Warszawa

fax: +48 22 295 61 41

NIP 521-35-32-462
REGON 141866397
KRS 0000334353

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Biuro Zarządu

Prezes Zarządu
Robert Mościcki
Asystentka Zarządu
Aleksandra Księżopolska tel. 22 295 61 10, 22 295 63 10; 661 995 551,
e-mail: ,

Działy

Dział Produkcji i Marketingu

Dyrektor
Katarzyna Szlichcińska, tel. 22 295 63 03, 726 003 363, e-mail:
Manager ds. Kluczowych Klientów
Beata Dziwirek, tel. 22 295 63 21, 664 787 977, e-mail:
Młodszy Manager ds. Kluczowych Klientów
Monika Ozyra, tel. 22 295 63 22, 885 882 336, e-mail:

Dział Techniki

Inżynier obiektu
Dawid Kalmus, tel. 22 295 63 02, e-mail:
Inżynier obiektu
Paweł Kot, tel. 22 295 63 01, e-mail:

Dział Administracji

Dyrektor
Iwona Drynko, tel. 22 295 63 04, 726 003 361, e-mail:
Specjalista ds. Logistyki
Radosław Zawiślak, tel. 22 295 63 55

Ochrona Obiektu

tel. 22 295 65 65

Recepcja

tel. 22 295 63 06

Restauracja

tel. 22 295 63 11, 531 022 674